Nad 30 EUR! je dostava brezplačna!

Bogatimo planet

manifesto

Svet je naš vir lepote, vendar se sooča z opustošenjem. Aktivno pomagamo bogatiti biotsko raznolikost na območjih, kjer rastejo naše sestavine. Zavzeto podpiramo ogrožena območja z izjemno naravno vrednostjo za naš planet.

Zavzemamo se, da bomo do leta 2020:

1. Zgradili bio mostove, varovali in obnovili 75 milijonov kvadratnih metrov življenjskega prostora in pomagali skupnostim, da živijo bolj trajnostno.

Zakaj je to pomembno?
Izguba življenjskega prostora, predvsem zaradi širitve kmetijstva in intenzivne pridelave gozdnih proizvodov, je verjetno največja grožnja biotski raznovrstnosti našega planeta. To je pomembno za nas, državljane sveta, prav tako pa to ogroža prihodnost ključnih delov naše dobavne verige. Kot podjetje, ki stremi k okoljski trajnosti, je za nas zaščita ogroženih življenjskih prostorov ključnega pomena.

2. Razviti in ustvariti tri nove trajnostne embalaže.

Zakaj je to pomembno?
Trajnostna embalaža nam pomaga zmanjšati vpliv na okolje tako, da porabimo manj virov med proizvodnjo in povečamo možnost recikliranja. Poseben razmislek bomo posvetili temu, kako lahko naše izdelke zapakiramo na inovativen način.

3. Zagotoviti našim trgovinam energetsko delovanje z obnovljivimi viri energije.

Zakaj je to pomembno?
Uporaba neobnovljive energije proizvaja emisije toplogrednih plinov in prispeva k globalnim podnebnim spremembam. Za spopadanje s podnebnimi spremembami morajo podjetja po vsem svetu poiskati obnovljive rešitve za svoje energetske potrebe, tudi The Body Shop ni izjema.

4. Zmanjšati okoljski odtis naših trgovin ob vsaki prenovi in obnovi.

Zakaj je to pomembno?
Neprimerna uporaba surovin prispeva k izčrpanju zemeljskih naravnih virov, uporaba energije, ki temelji na fosilnih gorivih, in posledične emisije toplogrednih plinov, kot je CO2, prispevajo k podnebnim spremembam. Kot trgovec, ki deluje globalno, morajo naše trgovine zmanjšati vpliv na okolje in tako zmanjšati naš skupni, negativni vpliv na okolje.

5. Zagotovili, da 70 % naših embalaž ne bo vsebovalo fosilnih goriv.

Zakaj je to pomembno?
Svetovno zanašanje na fosilna goriva se ne sme nadaljevati - njihovo sežiganje ima velik vpliv na podnebne spremembe. Uporabo bomo zmanjšali in upamo, da sčasoma tudi popolnoma izločili.

6. V vseh naših trgovinah želimo zmanjšali porabo energije za 10 %.

Zakaj je to pomembno?
Kot podjetje z okoljsko trajnostjo v svojem srcu želimo začeti z našo globalno energetsko učinkovitostjo v prvem letu naše zaveze. To bo spodbudilo zaposlene k učinkovitemu udejstvovanju pri naših drugih okoljskih pobudah.