Nad 45 EUR! je dostava brezplačna!

manifesto

KAJ JE ETIČNA TRGOVINA?

Etična trgovina pomeni, da so blagovna znamka, trgovci in dobavitelji odgovorni za delovne pogoje vseh, ki sodelujejo pri ustvarjanju izdelkov. Pomeni, da se z zaposlenimi ravna pravično, z dostojanstvom in spoštovanjem. Strastna predanost človekovim pravicam že od nekdaj oblikuje način našega trgovanja z dobavitelji po celem svetu. Z dobavitelji vzpostavljamo tesne odnose in s tem zagotavljamo, da je etično trgovanje v srcu vseh nas. Verjamemo, da je to pravi način poslovanja.
 

KAJ POČNEMO?

Leta 1998 smo postali ustanovitveni člani pobude Ethical Trading Initiative (ETI). ETI je partnersvo podobno mislečih podjetij, nevladnih organizacij in sindikatov, ki so predani izboljševanju pogojev za delo po celem svetu. Leta 2005 smo usvojili pravilnik pobude ETI in sprejeli naš Kodeks ravnanja z dobavitelji (Supplier Code of Conduct). V zadnjem času smo zelo zaposleni s širitvijo programa in njegovo izboljšavo.
 

KAKO TO POČNEMO?

Sodelujemo z več kot 120 dobavitelji. Z našim programom etičnega trgovanja jih redno obiskujemo. To nam daje vpogled v to, kako ravnajo s svojimi zaposlenimi, ki jih je več kot 30.000.
 
 
PREDANOST KODEKSU: Z našimi dobavitelji preživljamo čas, da se res prepričamo, da razumejo in se zavežejo našemu kodeksu ravnanja.
 
PRIDOBIVANJE INFORMACIJ: Uporabljamo kombinacijo vprašalnikov in obiskov spletnih strani. Spletne strani obiskujejo druge organizacije, strokovno podkovane na področju lokalne zakonodaje in carine ter s poznavanjem lokalnega jezika. Med obiski se pogovarjamo z zaposlenimi, da ugotovimo, kakšni so njihovi delovni pogoji.
 
STALNO IZBOLJŠEVANJE: Z našimi dobavitelji sodelujemo, da ustvarjamo trajne, pozitivne spremembe pri pogojih dela posameznikov, ki zagotavljajo sestavine za naše izdelke.
 
SPREMLJANJE NAPREDKA: Izboljšave naših dobaviteljev budno spremljamo. Letno poročamo organizaciji Ethical Trading Initiative in smo eni izmed njihovih vodilnih članov.