Csökkentjük az öko-lábnyomunkat!

ZMANJŠUJEMO OKOLJSKI ODTIS

Pomemben del resnično trajnostnega podjetja je odkritost in transparentnost. Tako lahko vsak sprejema odločitve, kaj bo kupil in se zaveda, kakšen vpliv ima z nakupom na okolje. Zbrali smo pomembne informacije o naših izdelki, ki vam bodo pomagale pri odločitvi.

 
 
KAKO IZVAJAMO MERITVE?

KAKO IZVAJAMO MERITVE?

Izdelkom in kategorijam dajemo okoljske ocene glede na to, kako enostavno se razgradijo ali razredčijo na varno raven (njihov tako imenovani ‘vodni odtis’) in glede na na to, kako so sestavine pridelane in pridobljene.

V letu 2017 se je skupni okoljski odtis za šest kategorij (prhanje & kopeli, nega telesa, dišave, nega las, ličila in nega obraza) izboljšal za 3 %. Kategoriji nega telesa in dišave sta se skupno izboljšali za 5 %.

Napredek smo dosegli s tesnim sodelovanjem z našimi dobavitelji in spodbujanjem trajnostih sestavin in takih, ki si ustvarjena z ‘zeleno kemijo‘ (postopek, ki zmanjša uporabo in nastanek kemikalij, ki škodijo okolju). Napredek je tesno povezan tudi z našim rastočim programom pravične trgovine in vedno večjim števila sestavin naravnega izvora.

V letu 2017 se je skupna okoljska ocena vseh naših izdelkov povečala za več kot 5 %. Pri 146 izdelkih smo ustvarili nove formule in s tem dosegli 95 % boljši okoljski odtis za kategorije, katerih del so bili ti izboljšani izdelki. Osem novih izdelkov, ki niso imeli izboljšanega vpliva na okolje, so bili večinoma novi odtenki obstoječih ličil, ki so na koncu imela enako okoljsko oceno kot obstoječi odtenki.

Leta 2016 smo objavili rezultate za kategorije in jih posodobili z meritvami v letu 2017, kar je razvidno spodaj. Meritve želimo razširiti do te mere, da bomo na koncu lahko objavili podatke za posamezne izdelke in ne samo kategorije izdelkov.

Od januarja 2018 smo ta cilj prilagodili in izpopolnili, zaradi novih lastnikov podjetja, ki je podjetje Naturo & Co. Zato zadnjič objavljamo podatke v taki obliki, saj nimamo več orodij za ocenjevanja, ki smo ga opravljali pod okriljem prejšnjega matičnega podjetja.

 

POVZETEK POMENA OCEN

 

BIORAZGRADLJIVOST

Biorazgradljivost pomeni, kako zlahka se razgradi izdelek in kako ga je mogoče izenačiti z naravnimi procesi – tehnično zapisano, to pomeni, kako sposobne so bakterije in drugi živi organizmi, da razgradijo sestavine, uporabljene v izdelku.

Testi biorazgradljivosti merijo količino organskega materiala, ki ga mikroorganizmi razgradijo v 28 dneh. Vsaka kategorija izdelkov ima dodeljen odstotek biorazgradljivosti, upoštevajoč posamezno oceno biorazgradljivosti za vsako sestavno in količino sestavine v določeni kategoriji. Pri odstotku biorazgradljivosti izdelka upoštevamo stopnjo vključenosti in oceno vsake posamezne sestavine.

The Body Shop daje prednost sestavinam, ki so opredeljene kot hitro razgradljive.

BIORAZGRADLJIVOST
 
VPLIV NA VODO

 

Testi merijo tudi, kolikšno količino vode potrebuje določen izdelek, da se razredči na raven, kjer ne vpliva na standarde kakovosti vode. Prizadevamo si za zagotovitev nizke vrednosti vodnega odtisa in nizke ekološke strupenosti.

 

 

SESTAVINE OBNOVLJIVEGA NARAVNEGA IZVORA

Meritve izvajamo tudi pri sestavinah naravnega izvora. To so sestavine, ki izvirajo iz rastlinske snovi in nastanejo s fizikalnimi, fermentacijskimi in drugimi neinvazivnimi metodami.

Pri vsaki formuli klasificiramo vsako sestavino, ki se nahaja v formuli in tako izmerimo obnovljive vsebnosti naravnega izvora.

Sestavino opredelimo kot naravno, naravnega izvora ali sintetično. Sestavino ocenjujemo glede na izvor prvotne snovi in glede na stopnjo predevale, ki se izvede. Pri izračunu odstotka vsebnosti naravnih sestavin v določeni formula se naravne sestavine in sestavine naravnega izvora seštevajo. Od tega seštevka se nato odšteje odstotek vode, da dobimo končni odstotek formule.

Naš cilj je zvišati raven sestavin naravnega izvora.

SESTAVINE OBNOVLJIVEGA NARAVNEGA IZVORA
 
 
SESTAVINE OBNOVLJIVEGA NARAVNEGA IZVORA


SESTAVINE, USTVARJENE Z ‘ZELENO KEMIJO‘

To so sestavine, ki se ustvarijo z do okolja prijaznimi postopki in tehnikami. S tem načinom zmanjšujemo nastajanje kemikalij, ki so nevarne za okolje.

Trenutno obstaja 12 načel zelene kemije, ki se osredotočajo na sestavine z minimalnim vplivom na zdravje in okolje.

Sestavina, ki je ustvarjena v skladu s temi načeli, je uvrščena med sestavine pridobljene iz zelene kemije.

 

 

KAKO TESTIRAMO?

Med razvojno fazo izdelkov naša raziskovalna skupina oceni vsako formulo glede na te kazalnike.

Vsaka ocena uporablja računalniško modeliranje za natančno napovedovanje vpliva na okolje na podlagi podatkov, izmerjenih iz posamezne sestavine. Te podatke uporabljamo za zmanjšanje vpliva na okolje.

KAKO TESTIRAMO?
 
 
KAJ POMENIJO OCENE FORMUL??


KAJ POMENIJO OCENE FORMUL?

Končna ocena formule je kombinacija štirih kazalnikov, ki jim je dana vrednost od 0 do 10. Povprečna vrednost upošteva količino prodanih izdelkov v vsaki od zgoraj navedenih kategorij v preteklem 12-mesečnem obdobju. Ocene kažejo, kako uspešni smo v vsaki od kategorij. Ocene nam tudi omogočajo postavljanje ciljev in določajo raven, ki ji morajo dosegati novi izdelki. To bo zagotovilo, da bomo iz leta v leto zmanjševali svoj okoljski odtis.

 
 

 
 
Öko-lábnyom osztályozás - kategóriák
 
 
Öko-lábnyom osztályozás - alkategóriák