POGOJI PROGRAMA ZVESTOBE Love Your Body ClubTM

Splošni pogoji programa zvestobe

Ti Splošni pogoji opredeljujejo program zvestobe Love Your Body Club (v nadaljevanju Program), katerega upravljalec je Avanzo d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 9, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju upravljalec) in odnose s člani Programa (v nadaljevanju Člani). Članstvo v Programu (v nadaljevanju Članstvo) je predmet teh Splošnih pogojev. Z uporabo Članske kartice za koriščenje ugodnosti Programa se Član strinja, da je prebral, razumel in sprejel te Splošne pogoje, zadostuje pogojem Članstva in se strinja z obdelovanjem svojih podatkov in posredovanjem teh podatkom tretjim osebam skladno z varstvom osebnih podatkov Programa.

1. KAJ SO NAČELA PROGRAMA?

V sklopu programa zvestobe Love Your Body Club lahko uživate v številnih prednostih članstva, ugodnostih in z vsakim nakupom zbirate točke. Ob vsakem nakupu vam 1 € prinese 1 točko. Ko zberete najmanj 50 točk, jih lahko unovčite v vrednosti 5 €. Podrobnosti o načinu koriščenja točk so navedene v nadaljevanju.

Uporaba kartice in zbiranje točk je možno samo v trgovini. Trudimo se, da bo to kmalu možno tudi v spletni trgovini. 

2. KDO LAHKO POSTANE ČLAN PROGRAMA?

Član lahko postane oseba, ki je starejša od 16 let. Za članstvo mora oseba izpolniti obrazec, s katerim potrjuje članstvo v Programu ter potrditi, da sprejema Splošne pogoje poslovanja. Kartico zvestobe lahko oseba prejme v trgovini in v spletni trgovini.

Član programa lahko postane samo fizična oseba. Pravna oseba ne more postati član Programa, koristiti ugodnosti Programa in uporabiti pri nakupu kartico, ki je izdana na fizično osebo. Osebni podatki, ki jih Član posreduje, se lahko uporabijo za preverjanje zlorab kartice in količino nakupov, ki jih Član opravi. Za zlorabo se tako recimo smatra nakupovanje, ki presega osebne potrebe – torej, ko Član na lastno ime ali na drugo ime opravi v trgovini več zaporednih nakupov istih izdelkov ali kategorij izdelkov, za katere na podlagi naših izkušenj in podatkih o nakupih, kaže na zlorabo in možnost nadaljnje prodaje izdelkov. V takih primerih si pridržujemo pravico do odbitka točk, pridobljenih iz kakršnega koli nezakonitega nakupa s kartico Člana in prekinemo sodelovanje v Programu.

3. KAKO SE LAHKO PRIDRUŽIM PROGRAMU?

Najbolj enostaven način je registracija v trgovini, kjer lahko izpolnite za to namenjen obrazec. Na obrazcu morate obvezno izpolniti vsa polja. Pomembno je, da vpišete e-mail naslov, ki ga redno uporabljate in prebirate, saj boste le tako obveščeni o vseh ugodnostih in ponudbi Programa. Kartico zvestobe boste prejeli takoj po izpolnitvi obrazca. 

4. KAKŠNA SO PRAVILA PRIDRUŽITVE IN UPORABE?

Za članstvo v Programu je potrebna registracija, torej izpolnitev obrazca za registracijo, podpisani obrazec in označitev, da se strinjate s Splošnimi pogoji in odobrite obdelavo osebnih podatkov. Kartica zvestobe ni prenosljiva in točk ni možno izplačati v gotovini. Kartico morate predložiti ob vsakem nakupu, saj le tako lahko prejmete točke. V kolikor kartice nimate s seboj, nam lahko zaupate številko kartice ali pokažete fotografijo črtne kode, ki se nahaja na kartici. Ob nakupu kartico predložite pred izdajo računa, prav tako morate pred izstavitvijo računa povedati, če želite točke unovčiti. Koriščenje in unovčenje točk po izstavitvi računa ne moremo spreminjati, prilagoditi, dodajati ali kakorkoli drugače spreminjati.

5. KAKŠNE UGODNOSTI NUDI PROGRAM?

Ob prejemu kartice zvestobe lahko takoj začnete z zbiranjem točk zvestobe. Ob vsakem nakupu vam 1 € prinese 1 točko. Ko zberete najmanj 50 točk, jih lahko unovčite v vrednosti 5 € ob nakupu izdelkov, ki niso v akciji. Zneska ni možno izplačati v gotovini. Uporaba točk ni možna, v kolikor koristite druge popuste. Točke lahko koristite na naslednji način: koristite lahko popust v zneskih 5 €, 10 €, 15 € in tako naprej. Točk ne morete koristiti v zneskih 4 €, 7 € ali recimo 22 €.

Število unovčenih točk in popust ne smeta presegati 50 % celotnega zneska. Torej, če je vaš nakup vreden 100 € in imate 750 točk, vseh ne morete koristiti. Koristite lahko največ 500 točk, torej bo vaš nakup cenejši za 50 €.

Če je znesek vašega nakupa 15 € in imate 100 točk, torej 10 €, lahko koristite le 50 točk, torej bo vaš nakup cenejši za 5 €.

6. DO KDAJ LAHKO UNOVČIM TOČKE ZVESTOBE?

Točke zvestobe lahko unovčite v roku 12 mescev od pridobitve. Za koriščenje morate zbrati najmanj 50 točk. Po 12. mesecih so točke izbrisane in jih ni možno več unovčiti.

7. VPOGLED V STANJE TOČK

O številu zbranih točk se lahko pozanimate v naši trgovini ali nam pišete na podpora@thebodyshop.si.

8. KAKO LAHKO UPORABIM KUPON ZA 20 % POPUST, KI GA PREJMEM OB REGISTRACIJI V PROGRAM?

Ob prvi registraciji oseba prejme kupon z 20 % popustom na en izbrani izdelek, ki ni v akciji. Kupon lahko koristite na dva načina. V kolikor ste kartico zvestobe prejeli v trgovini, boste ob prejemu prejeli tudi kupon z 20 % popustom.Če boste kartico naročili v spletni trgovini, boste kupon prejeli z naročilom izdelkov. Kupon boste tako lahko koristili ob naslednjem nakupu.

Kupon lahko koristite v roku 1 meseca od datuma izdaje. V primeru, da boste kupon koristili v trgovini, ga prinesete s seboj ob naslednjem nakupu. V kolikor boste kupon koristili v spletni trgovini, boste uporabili kodo za popust, ki je navedena na kuponu. Če kupona ne boste izkoristili v roku 1 meseca, popust več ne bo veljaven in vam ga ne moremo več nuditi. Kupon ni obnovljiv.

9. KJE IN DO KDAJ JE VELJAVNA KARTICA ZVESTOBE?

Kartica zvestobe je veljavna v slovenski trgovini. Kartica je uporabna takoj, ko jo prejmete. Pogodba za uporabo kartice zvestobe se sklene za nedoločen čas, imetnik kartice jo lahko prekine pisno kadar koli, brez utemeljitve in s takojšnnjo veljavnosto (info@thebodyshop.si ali Avanzo d.o.o. Ulica arhitekta Novaka 9, 9000 Murska Sobota). S preklicem je kartica neuporabna in je ni možno uporabljati. V kolikor član ne uporablja kartice več kot 3 leta, si pridružujemo pravico do preklica veljavnosti kartice. O preklicu kartice je uporabnik obveščen.

V kolikor se Program ukine, kartica več ni veljavna.

10. ALI LAHKO UPORABLJAM SLOVENSKO KARTICO V DRUGIH DRŽAVAH OZ. KARTICO IZ DRUGE DRŽAVE V SLOVENIJI?

Kartico zvestobe, ki jo prejmete v Sloveniji, lahko uporabljate samo v Sloveniji. Kartico zvestobe, ki ste jo prejeli v tujini, ne morete uporabiti v Sloveniji. Kartice zvestobe niso prenosljive med državami.

11. KAJ SE ZGODI, ČE KARTICO IZGUBIM?

Če kartico izgubite, stopite v stik z nami. Kartico bomo preklicali na podlagi podanih podatkov. Novo kartico lahko prejmete z novo registracijo v program zvestobe. V primeru izgube kartice točke iz izgubljene kartice niso prenosljive na novo kartico. Prosimo, da upoštevate dejstvo, da nismo odgovorni za škodo, ki je posledica nepooblaščene uporabe kartice, ki ni pravočasno blokirana.

12. KAJ MORAM STORITI V PRIMERU SPREMEMBE OSEBNIH PODATKOV?

V primeru, da so se vaši podatki spremenili, nas morate o tem obvestiti. To še posebej velja za vaš e-mail naslov. Spremembe lahko podate v naši trgovini, kjer izpolnite obrazec ali nam pišete na info@thebodyshop.si z e-naslova, ki ga uporabljate za Program.

13. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV PROGRAMA

Pridružujemo si pravico do enostranskega spreminjanja tega splošnega pravilnika z namenom izboljšanja kakovosti storitev, učinkovitejšega izvajanja storitev in uvajanja novih storitev. Spremembe bodo navedene na spletni strani www.thebodyshop.si in v e-novicah. V kolikor se s spremembami ne strinjate, lahko od Programa odstopite kadarkoli s pisno izjavo, ki jo naslovite na naš naslov (info@thebodyshop.si ali Avanzo d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 9, 9000 Murska Sobota). V kolikor spremembam v roku 30 dni od obvestila o spremembah ne nasprotujete, se smatra, da sprejemate nove pogoje Programa.

14. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z osebnimi podatki ravnamo skrbno in v skladu s predpisi, ki veljajo v Sloveniji in Evropski uniji. S potrditvijo pogojev Programa se strinjate, da delimo vaše ime in priimek, e-naslov in naslov z The Body Shop International PLC (Watersmead, Littlehampton, West Sussex BN17 6LS, England, v nadaljevanju: BSI). S potrditvijo pogojev Programa se strinjate, da Avanzo d.o.o. uporabi vaše podatke v marketinške namene. Podatke ob registraciji s tretjimi osebami ne bomo delili, izključujoč BSI. Na kartici zvestobe ni navedenih osebnih podatkov, ki bi ob izgubi lahko predstavljali tveganje za zlorabo zasebnosti.

15. VAŠE PRAVICE GLEDE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Registracija v Program je prostovoljna, podatke oseba poda prostovoljno in sama. Podlaga za obdelavo podatkov je vaša privolitev. O varstvu osebnih podatkov in pravicah, ki jih imate, si lahko več preberete na naslednji spletni povezavi: https://thebodyshop.si/varstvo-osebnih-podatkov.

 
Murska Sobota, 18. 6. 2018