SKUPNOSTNA PRAVIČNA TRGOVINA

NAŠ PIONIRSKI PROGRAM USPEŠNO DELUJE ŽE OD LETA 1987.

Vsi naši izdelki so visoko kakovostni in etično pridelani pri kmetih, ustvarjalcih in izdelovalcih po vsem svetu. Odkrij, kako z našim programom dosegamo prave spremembe in izboljšujemo svet.

KAJ JE SKUPNOSTNA PRAVIČNA TRGOVINA?

Skupnostna pravična trgovina je naša zaveza za etično poslovanje. S skupnostno pravično trgovino pomagamo našim dobaviteljem, da lahko nastopijo na trgu ter s prihodkom vlagajo v družbeno in okoljsko odgovorne projekte v svojih lokalnih okoljih.

S takšnim poslovanjem smo začeli že leta 1987, ko smo spodbujali vključevanje skupnosti v proces poslovanja (takrat je bil to program ‘Trade not aid’). In dobrih 30 let kasneje, se še vedno trdno držimo teh načel. S kupovanjem ročno pridelanega karitejevega masla iz Gane ali papirnatih darilnih vrečk iz Indije zagotavljamo finančno neodvisnost naših partnerjev po vsem svetu. Med njimi je veliko žensk iz ruralnih okolij, v katerih so njihove ekonomske priložnosti omejene. S pravično trgovino tako zasledujemo cilj, da naš posel postane gonilo dobrega, in na to smo neizmerno ponosni.

tungteiya_shea_producers_INSHECT053
tungteiya_shea_producer_4_INSHECT034

PO ČEM SE RAZLIKUJEMO OD PRAVIČNE TRGOVINE?

Pravična trgovina pomaga izdelovalcem v razvijajočih se državah do dobrih trgovinskih standardov in pravičnih plačil pri poslovanju z razvitimi državami. Skupnostna pravična trgovina pa je naš lasten program, ki je hkrati tudi največji program pravične trgovine v kozmetični industriji. Z lastnim programom lahko ustvarimo pristne povezave z vsemi našimi proizvajalci in dobavitelji, saj jih poznamo osebno. Poznamo njihove družine in njihove skupnosti. Zato nam je naš program še toliko bližje srcu.


NAŠ PROGRAM SKUPNOSTNE PRAVIČNE TRGOVINE

Stremimo k ustvarjanju dolgoročnih poslovnih sodelovanj, zato z večino naših dobaviteljev sodelujemo že več 10 let. Skrbimo za pravično plačilo in ugodne poslovne pogoje, pomagamo proizvajalcem in jim nudimo dostop do mednarodnega trga. Nekateri od dobaviteljev prejmejo tudi dodatna sredstva za investiranje v njihove skupnosti od izobraževanja do zdravstva in higienskih razmer. S tem smo pomagali že več sto tisočim družinam in sosedom naših proizvajalcev.

Izjemno ponosni smo na vse, kar so naši dobavitelji že dosegli, in še naprej bomo delali na vsem, kar pozitivno vpliva na družbo in okolje v skupnostih, ki potrebujejo pomoč.

Skupnostna pravična trgovina je še vedno enako pomembna, kot je bila leta 1987. Ljudje po vsem svetu se še vedno srečujejo z grozljivimi delovnimi pogoji in nepravičnim trgovanjem. Skupnostna pravična trgovina je naša dediščina in bo vedno v središču podjetja The Body Shop.

community_fair_trade_-_what_is_community_fair_trade_1_
Tungteiya_women_carrying_firewood_INSHECT055

KAJ IMAŠ TI OD SKUPNOSTNE PRAVIČNE TRGOVINE?

Skupnostna pravična trgovina ni le način, na katerega pridobivamo sestavine za naše izdelke. Je prednost za vse nas. S skupnostno pravično trgovino imamo neposreden dostop do sestavin in surovin izjemno visoke kakovosti s celega sveta, ki so v izdelku, ki ga kupiš z nakupom pa tudi ti pomagaš številnim skupnostim po svetu. Za vsakim našim izdelkom, ki ga obožuješ, je zgodba o uspehu. Preberi vse in odkrij, kako močan družben vpliv imajo izdelki, ki jih kupuješ, po vsem svetu.

ZGODBE O USPEHU

Ponosni smo, da je naš program v vseh teh letih imel tako širok vpliv na gospodarstvo in družbo po vsem svetu. Radi sodelujemo z dobavitelji, s katerimi si delimo pionirski duh, zato so investicije in prihodki od sodelovanja z nami pomagali številnim skupnostim ustvariti inovativne in vplivne projekte.

Ingredients_-_About_Our_Ingredients_-_What_types_of_ingredients_do_we_use_1

KARITEJEVO MASLO IZ GANE

ZAGOTAVLJANJE FINANČNE NEODVISNOSTI ŽENSK IZ GANE.

Karitejevo maslo iz skupnostne pravične trgovine že od leta 1994 kupujemo od Združenja žensk Tungteiya iz severne Gane. 640 žensk iz 11 vasi ročno prideluje karitejevo maslo v posebnem tradicionalnem postopku z 18 koraki, ki se prenaša iz generacije v generacijo.

S pravičnim plačilom ženskam zagotavljamo finančno neodvisnost in jih opolnomočimo s pridobljeno samozavestjo ter spoštovanjem ostalih v skupnosti. Z dodatnimi sredstvi pomagamo pri dolgoročnem razvoju skupnosti in življenja vsaj 49.000 ljudi z našo pomočjo so zgradili že 7 šol, v katerih se vsako leto šola približno 1.200 otrok, ter zagotovili dostop do pitne vode in zdravstvene nege.

paper

DARILNI PAPIR IN ŠKATLE IZ NEPALA

IZOBRAŽEVALNE INICIATIVE IN PROGRAMI POMOČI. 

Vsa naša ročno narejena in trajnostna darilna pakiranja ter darilne papirje iz skupnostne pravične trgovine kupujemo pri Get Paper Industry iz Katmanduja v Nepalu. Zelo smo ponosni, da z njimi sodelujemo že vse od leta 1989. Ti vrhunskih ustvarjalci za pripravo papirja uporabljajo odpadni papir in reciklirane materiale (kot ostanki bombaža in stebla bananovcev).

GPI pri zaposlitvi daje prednost ženskam in jim zagotavlja pravično in enako plačilo ter enake pravice. So tudi pionirji v družbenih projektih, s katerimi izboljšujejo skupnosti v okolici Bansbarija. Najrevnejšim otrokom omogočajo dostop do šolanja ter izboljšujejo izobraževalne možnosti za dekleta s projektom ‘Send Your Daughter to School’ in različnimi štipendijami.

 V zadnjih letih je GPI aktiven tudi na področju dvigovanja zavedanja o trgovanju z ljudmi, predvsem s spodbujanjem ženskih in dekliških skupin v lokalnih vasicah. Njihov glas je vedno glasnejši, sedaj organizirajo tudi državna tekmovanja v pisanju esejev na temo trgovine z ljudmi.

Brand_Values_Hub_-_Championing_Sustainability_1

RECIKLIRANA PLASTIKA IZ INDIJE

SPOPADANJE S PLASTIKO NA DRUGAČEN NAČIN.

Približno 3 milijarde ljudi na svetu živi v državah, kjer država ne upravlja z odpadki. To je skoraj polovica svetovne populacije! Ta situacija je ‘ustvarila’ kar 1,5 milijona neznanih herojev, ki neutrudno pobirajo smeti in čistijo svoje ulice in svoja mesta. Med njimi je največ ‘nedotakljivih’ pripadnikov najnižje družbene kaste v Indiji ki so ranljivi in pogosto tarče diskriminacije, izkoriščanja in zelo slabih delovnih pogojev.

Leta 2019 smo v sklopu naše skupnostne pravične trgovine začeli sodelovati s fundacijo Plastic for Change, s pomočjo katere odkupujemo plastiko od pobiralcev smeti v Indiji in jo predelamo v naša pakiranja. S poslovanjem zagotavljamo pravično plačilo za plastiko, za katero je sicer znano izkoriščevalsko poslovanje, in pomembno stabilnost za marginalizirane pobiralce smeti. Naša iniciativa je prejela nagrado ‘Ethical Corporation 2019’ za najbolj inovativno rešitev na področju plastike, edinstven pristop k okoljski in družbeni problematiki plastične krize pa so prepoznali in priznali tudi širše v industriji.

NAŠE ZAVEZE DO DOBAVITELJEV

Naš program skupnostne pravične trgovine neodvisno preverja in overja ECOCERT (agencija za ocenjevanje pravičnih trgovin), ki izvaja tudi redne revizije dobaviteljev in našega poslovanja. Naše zaveze dobaviteljem so zapisane v dokumentu Sustainable Sourcing Charter, kjer smo definirali našo vizijo trajnostne dobavne verige in osnovne stebre našega programa skupnostne pravične trgovine.

community_fair_trade_-_our_commitment_with_suppliers

NAŠI STEBRI

PRAVIČNA CENA

Cene bomo določili po dogovoru s proizvajalcem in jih redno pregledovali. Vsaka dobavna veriga je edinstvena, a se trudimo slediti zunanjim primerljivim pravičnim cenam. Če te niso na voljo, razvijemo specifičen model pravične cene za izbrano dobavno verigo.

PROJEKTI SKUPNOSTI

Kjer je to primerno, bomo spodbujali projekte skupnosti s plačevanjem višje cene ali v določenih primerih z neposredno investicijo.

UGODNI POGOJI POSLOVANJA

Skupinam proizvajalcev bomo ponudili ugodne pogoje poslovanja. Na primer predplačilo ali zgodnje plačilo.

POMOČ DOBAVITELJEM

Dobaviteljem bomo nudili pomoč ali izobraževanje, če je to potrebno. Pomoč lahko zagotovijo uslužbenci podjetja The Body Shop ali zunanji deležniki, kot so nevladne organizacije.

POSLOVNA ZAVEZA

Vsem skupinam proizvajalcev bomo nudili poslovne napovedi, s katerimi bodo lahko sprejeli prave odločitve v povezavi z nivojem proizvodnje in poslovnim načrtovanjem.

UPRAVLJANJE S POMANJKANJEM SUROVIN

Razvijanje in vzdrževanje dobavne verige v marginaliziranih skupnostih je dolg in kompleksen proces. Včasih se zgodi, da naši dobavitelji iz skupnostne pravične trgovine ne morejo zagotoviti surovin, kar pomeni, da moramo takrat surovine najti drugod. Tudi v teh primerih se trudimo zagotoviti povpraševanje po njihovih surovinah, saj nam je sodelovanje z dobavitelji iz skupnostne pravične trgovine zelo pomembno. Takrat delujemo po naših standardnih postopkih (ki jih narekuje naš dokument Sustainable Sourcing Charter), s čimer zagotovimo hitro reševanje težav z najmanjšim možnim vplivom na družbo.

MEHKA IZHODNA STRATEGIJA

V primeru, da moramo prenehati poslovati z dobaviteljem iz skupnostne pravične trgovine, bomo zagotovili vsaj 12-mesečni odpovedni rok. Poiskali bomo rešitve za podporo in zmanjševanje negativnih vplivov na organizacijo ter skupaj sestavili izhodno strategijo, ki jih bo pomagala načrtovati za prihodnost.

community_fair_trade_-_what_is_ethical_trade

KAJ JE ETIČNA TRGOVINA?

Po vsem svetu ljudje še vedno nimajo dostopa do varnih delovnih pogojev. Etična trgovina zagotavlja, da izdelki in storitve, ki jih kupujemo, niso posledica izkoriščanja delavcev in njihovih pravic v globalni dobavni verigi. Etična trgovina torej zagotavlja, da so izdelki narejeni v pravičnem in ustreznem delovnem okolju, kar nam je zelo pomembno.

NAŠ PROGRAM ETIČNE TRGOVINE

Verjamemo, da je lahko naše poslovanje gonilo dobrega, zato vedno stremimo k opolnomočenju ljudi in našega planeta, kar je tudi osnova našega programa etične trgovine. Prepričani smo, da si vsak delavec v naši nabavni verigi zasluži svobodo, varnost in enakost ter delovno okolje brez izkoriščanja in diskriminacije.

Poslujemo izključno z dobavitelji, ki dosegajo standarde naše etične trgovine in zagotavljajo, da delavcev ne izkoriščajo. Vsi naši dobavitelji podpišejo kodeks ravnanja, s čimer se formalno zavežejo k zagotavljanju naslednjih področij:

zdravstvo in varnost,

varni in higienski delovni pogoji,

ničelna toleranca do otroškega dela,

dostojne plače,

zmeren delovni čas, 

okolje brez diskriminacije,

redno zagotavljanje zaposlitve,

spoštljivo obravnavanje ljudi.

ZGODOVINA NAŠE ETIČNE TRGOVINE

Od ustanovitve The Body Shop leta 1976 smo združili moči s številnimi podobno mislečimi podjetji, prostovoljnimi organizacijami in trgovinskimi združenji, s katerimi smo razvili program etične trgovine.

Leta 1998 smo postali ustanovni člani Iniciative za etično trgovino (ETI) - organizacije, ki skrbi za reševanje kompleksnih vprašanj o etičnem trgovanju in postopkov, ki jih morajo podjetja sprejeti za izboljševanje življenj delavcev.

Za zagotavljanje pregleda naše dobavne verige smo člani tudi spletne platforme Sedex za odgovorno nabavo. Na tej platformi lahko dobavitelji delijo svoja revizijska poročila in druge informacije o varovanju človekovih pravic - ne samo z nami, temveč tudi s končnimi kupci.

community_fair_trade_-_what_is_community_fair_trade_1__1

SODOBNO SUŽENJSTVO

Naša izjava o sodobnem suženjstvu iz leta 2018 izpostavlja naša dejanja za opozarjanje in preprečevanje vseh oblik sodobnega suženjstva v našem poslovanju in nabavni verigi v svetovnem merilu. V poročilu je nanizan pregled vseh aktivnosti in dosežkov glede na našo izjavo o sodobnem suženjstvu iz leta 2017.